Energia elektryczna

Ten raport koncentruje się na prognozowaniu popytu w sektorze energetycznym. Widoki przedstawiają stan zużycia energii elektrycznej na poziomie regionu oraz prognozę przyszłego zużycia w celu optymalizacji działalności operacyjnej.

Energia elektryczna

Magazynowanie energii elektrycznej nie jest ekonomiczne, więc przedsiębiorstwa dostarczające i wytwarzające tę energię muszą prognozować przyszłe zużycie, aby efektywnie równoważyć podaż z popytem. W godzinach szczytu niska podaż może spowodować braki zasilania. Z drugiej strony zbyt wysoka podaż może doprowadzić do marnowania zasobów. Zaawansowane techniki prognozowania popytu określają godzinowe zapotrzebowanie i godziny szczytu w danym dniu, co pozwala dostawcy energii elektrycznej na optymalizację procesu jej wytwarzania. Ten raport koncentruje się na prognozowaniu popytu w sektorze energetycznym. Raport przedstawia stan zużycia energii elektrycznej na poziomie regionu oraz prognozę przyszłego zużycia w celu optymalizacji działalności operacyjnej.

Na stronie „Podsumowanie stanu rozwiązania energetycznego” znajduje się ogólny stan zapotrzebowania na energię elektryczną w każdym regionie. Użytkownik może wybrać jeden region przez kliknięcie filtru po lewej stronie, aby zbadać stan poszczególnych regionów.

Strona „Prognoza rozwiązania energetycznego” przedstawia wyniki prognozy zapotrzebowania uzyskane za pośrednictwem modelu usługi Azure Machine Learning i różne metryki błędów, które pozwalają użytkownikowi określić jakość modelu. Temperatura i jej prognozy są wykorzystywane jako cecha w modelu uczenia maszynowego.

Czy Twoja organizacja potrzebuje niestandardowego rozwiązania BI?

Odwiedź nasz Pokaz rozwiązań partnerskich, aby zobaczyć, jak partnerzy rozwiązują problemy i zwiększają wydajność dzięki usłudze Power BI.