Produkcja

Aby osiągnąć sukces, proces produkcyjny musi być jak dobrze naoliwiona maszyna, a najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest zapewnienie widoczności każdego procesu przy jednoczesnym dysponowaniu ogólnym przeglądem.

Widoczność łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym umożliwiająca podejmowanie skuteczniejszych i szybszych decyzji

Śledź kluczowe wskaźniki wydajności w czasie rzeczywistym: wykorzystanie maszyn, efektywność procesu, koszty, stany magazynowe, straty oraz czasy cykli.

Producenci muszą współpracować i komunikować się na podstawie dostępnych danych na żywo oraz monitorować je w celu osiągnięcia operacyjnej doskonałości. Usługa Power BI pomaga zespołowi monitorować dane w czasie rzeczywistym z wielu źródeł na jednym pulpicie nawigacyjnym i, w razie konieczności, przechodzić do szczegółów w celu identyfikowania problemów. Otrzymuj alerty w czasie rzeczywistym dzięki aplikacjom mobilnym usługi Power BI i zwiększaj efektywność swojej działalności operacyjnej, aby uzyskać większą elastyczność i zminimalizować czas reakcji.

Kompleksowo monitoruj łańcuch dostaw oraz identyfikuj problemy i wąskie gardła, zanim wpłyną na krytyczne procesy. Udostępniaj pulpity nawigacyjne dostawcom i partnerom, aby mogli dostosować się do najnowszych dostępnych informacji, dzięki czemu Twoje procesy będą szczuplejsze i inteligentniejsze. Monitoruj wejściowe i wyjściowe dane dotyczące jakości ze wszystkich źródeł, w tym klientów, aby podejmować szybkie i znaczące decyzje, które poprawią jakość produkcji.

Czy Twoja organizacja potrzebuje niestandardowego rozwiązania BI?

Odwiedź nasz Pokaz rozwiązań partnerskich, aby zobaczyć, jak partnerzy rozwiązują problemy i zwiększają wydajność dzięki usłudze Power BI.