Usługi specjalistyczne

Firmy oferujące usługi specjalistyczne mają jedną wspólną cechę: ich najważniejszym zasobem są ludzie. Wspieraj swoich specjalistów za pomocą właściwych danych i technologii, aby maksymalizować wartość zapewnianą klientom.

Koncentrowanie się na współpracownikach dzięki głębszemu wglądowi w dane

Nie ma znaczenia, czy Twoja firma specjalizuje się w doradztwie, obsłudze prawnej, obsłudze nieruchomości, czy opiece zdrowotnej. Twoja działalność kręci się wokół ludzi. Trzeba monitorować wydajność za pomocą właściwych wskaźników KPI, aby maksymalizować wyniki i zwiększać efektywność. Te dane musisz udostępniać swoim współpracownikom w celu szybkiego działania i poprawy wyników.

Usługa Power BI pozwala na monitorowanie właściwych wskaźników KPI, personalizowanie ich, wizualizowanie w celu lepszego zrozumienia oraz udostępnianie, a to wszystko na jednej platformie. Obliczaj metryki na żywo, takie jak roczny przychód na pracownika, wykorzystanie, rozliczenia, marża projektu oraz zadowolenie klienta, aby uzyskiwać wgląd w wydajność i podejmować działania w obliczu wyzwań. Przechodź do szczegółów na indywidualnym poziomie i poszerzaj możliwości wszystkich osób w organizacji dzięki danym, a jednocześnie zapewniaj ich bezpieczeństwo i możliwości zarządzania.

Z łatwością dziel dane ze względu na lokalizację, rolę, projekt i zespół, aby stymulować uzyskiwanie szczegółowych informacji pozwalających na podejmowanie działań na dowolnym poziomie. Monitoruj zadowolenie klienta, aby upewnić się, że zapewniasz wysoką wartość przy jednoczesnym zachowaniu szczupłej działalności operacyjnej.

Czy Twoja organizacja potrzebuje niestandardowego rozwiązania BI?

Odwiedź nasz Pokaz rozwiązań partnerskich, aby zobaczyć, jak partnerzy rozwiązują problemy i zwiększają wydajność dzięki usłudze Power BI.