Kształtowanie przyszłości energii przy użyciu danych przekazywanych w czasie rzeczywistym w usłudze Power BI

Ulepszenie i przekształcenie zarządzania energią odnawialną: skorzystaj z Power BI oraz opartej na danych wiedzy na temat produkcji, dostaw, dystrybucji i zużycia.

Osiągaj wymierne efekty

Działania na przyszłość

Prognozowanie i planowanie przyszłego popytu wśród klientów.

 • Zmniejsz liczbę zmiennych operacyjnych i wpływ na środowisko przez zwiększenie widoczności operacji w czasie rzeczywistym w łańcuchu wartości energetycznej.
 • Wykorzystaj więcej możliwości Twojej inwestycji dzięki zdalnemu śledzeniu w urządzeniach IoT, używając tej funkcji w celu umożliwienia obsługi analizy plików przez AI i wykonywania akcji szczegółowych w celu zrównoważonego procesu decyzyjnego.
 • Zamiast reagować na sytuację, przekształć swoje działania w strategie predykcyjne i prewencyjne, dzięki ulepszonemu sprzętowi o krytycznym znaczeniu oraz zarządzaniu zasobami w zakresie produkcji energii i kanałów dystrybucji.

Przejście do czystych źródeł

Przyspieszanie transformacji ku odnawialnym źródłom energii.

 • Pogłębienie szczegółowych danych, które mogą pomóc w znalezieniu sposobów zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i dostarczeniu nowych odnawialnych źródeł energii.
 • Identyfikacja trendów i wpływów emisji gazów cieplarnianych przy użyciu wydajnych wizualizacji i analiz opartych na AI.
 • Poprawa technik produkcji i funkcja zaawansowanej analizy, aby obsłużyć inteligentną siatkę, która umożliwia zwiększenie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym.

Przekształć swoje miejsce pracy

Zostań dostawcą energii odnawialnej i usług, który dba o ludzi i środowisko.

 • Ułatw swoim pracownikom proces zbierania i udostępniania szczegółowych informacji w punkcie wpływu, korzystając z interaktywnych wizualizacji danych, aktywnych raportów oraz pulpitów nawigacyjnych — w podróży i w każdym miejscu.
 • Zarządzanie danymi zgodne z regulacjami branżowymi i zgodne z zasadami w firmie.
 • Dodaj funkcje kontroli dostępu użytkownika i ochrony danych do Power BI dzięki Microsoft Information Protection.

Zmień swoje wyobrażenie o energii

Pomyśl o zrównoważonej energii dla coraz bardziej cyfrowego świata.

 • Zarządzaj inteligentną i wydajną energią na skalę globalną i lokalną.
 • Zidentyfikuj nowe modele biznesowe na podstawie opartych na AI danych dot. dystrybucji energii, zużycia i popytu klienta w czasie rzeczywistym.
 • Tworzenie kultury opartej na danych przy wykorzystaniu narzędzi do analizy biznesowej, aby określać i spełniać normy środowiskowe oraz stosować najlepsze praktyki dotyczące branży energetycznej.

Jak klienci wykorzystują Power BI do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Czekały nas pewne zmiany.

„Stanęliśmy na rozdrożu — jeśli naprawdę chcieliśmy iść na przód, musieliśmy wprowadzić pewne zmiany.”

Roy Young
Global Head of Office 365, Centrica

Poznaj przykładowe raporty i rozwiązania pulpitu nawigacyjnego dotyczące energii

Obliczanie i analizowanie zużycia i wykorzystania energii elektrycznej

Oszacuj i przeanalizuj wykorzystaną energię elektryczną, a także koszt związany z urządzeniami domowymi i średni czas korzystania w ciągu dnia.

Generowanie energii i analiza zapotrzebowania

Bogate i szczegółowe informacje na temat wpływu odejścia od zanieczyszczających nieodnawialnych źródeł energii na źródła odnawialne.

Zużycie wody, gazu i innych mediów oraz szczegółowe informacje o dystrybucji

Uzyskanie wglądu w istniejące dane dotyczące dostaw i zużycia energii oraz promowanie środków mających na celu oszczędzanie energii i podnoszenie świadomości konsumentów.

Zrób następny krok