Od działu produkcyjnego do odbiorcy docelowego – przekształcenie produkcji za pomocą Power BI

Przekształć produkcję i zmień zaangażowanie klienta, korzystając z danych i z funkcji zaawansowanej analityki, aby podejmować proaktywne działania.

Zwiększ odporność wprowadzając zmiany w łańcuchu produkcji

Przekształć swoje miejsce pracy

Daj pracownikom potrzebne im narzędzia, aby ułatwić przejście od danych do decyzji w kilka godzin, a nie w kilka miesięcy. Dzięki temu będą oni mogli analizować wydajność produkcji, wyniki sprzedaży czy poziom przychodu – korzystając ze standardowych dla branży zabezpieczeń danych i kontroli dostępu, która pozwala na połączenie, niezależnie od miejsca, w którym przebywa użytkownik.

Angażuj klientów w nowy sposób

Poznaj lepiej swoich klientów. Zobacz wzorce zakupów, a następnie dostarcz spersonalizowaną usługę, dzięki szczegółowym danym wynikającym z analizy danych marketingowych, sprzedażowych i usług. Korzystaj z zaawansowanej analizy i AI do zdalnego monitorowania sprzętu oraz zapewniania predykcyjnej i proaktywnej konserwacji.

Utwórz bardziej wytrzymałe łańcuchy zaopatrzenia

Podejmuj działania na podstawie szczegółowych danych dot. wykorzystania zdolności produkcyjnych w magazynie, poziomów zapasów i logistyki dostaw, aby odkrywać wąskie gardła w łańcuchu dostaw. Ulepszona widoczność oznacza, że planowanie w celu zaspokojenia popytu klientów w przyszłości jest łatwiejsze.

Utwórz bardziej elastyczne fabryki

Szybko identyfikuj obszary efektywności operacyjnej w czasie rzeczywistym, analizując koszty, zdolności produkcyjne i dane dot. produkcji, aby uniknąć opóźnień w linii produkcyjnej. Wizualizuj terabajty danych pochodzących z czujników sprzętowych, a następnie użyj sztucznej inteligencji, aby prognozować problemy sprzętowe i zapobiec zakłóceniom produkcji.

Odblokowywanie innowacji i dostarczanie nowych usług

Otwórz nowe możliwości, tworząc kulturę korzystania z danych – dając pracownikom możliwość analizy, współpracy oraz korzystania z danych w ramach całej organizacji, korzystając z samoobsługowych konektorów i niestandardowych narzędzi do wizualizacji danych.

Zobacz, jak producenci uzyskują rzeczywiste rezultaty dzięki Power BI

Usługa Power BI była bardziej przydatna podczas lekkiego zastosowania funkcjonalności ETL.

Grundfos

„Usługa Power BI była bardziej przydatna podczas lekkiego zastosowania funkcjonalności ETL, co pomogło nam w zastosowaniu jej w firmie”.

Morten Hannibalsen Olsen

Application Consultant, Grundfos

Usługa Power BI dowiodła swojej przydatności jako bardzo potężne narzędzie

Sandvik Coromant

„Usługa Power BI dowiodła swojej przydatności jako bardzo potężne narzędzie. Ułatwia to kierownikom wyższego szczebla korzystanie z raportów oraz pomogło naszej firmie skoncentrować się w większym stopniu na danych”.

Mathias Johansson

CIO, Sandvik Coromant

Poznaj przykładowe raporty i rozwiązania pulpitu nawigacyjnego dotyczące produkcji

Testowanie sprzętu i analiza jakości

Producenci sprzętu elektronicznego i elektromechanicznego analizują dane za pomocą testów i kontroli jakości w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz podjęcia działań proaktywnych, które zmniejszają koszty związane z nieefektywność wewnętrzną i roszczeniami gwarancyjnymi.

Pulpit zarządczy operacji produkcyjnych

Spędzaj więcej czasu na tworzeniu wartości zamiast marnować ją na złożone projekty. Umożliwiają zespołom ds. operacji i rozliczeń przeprowadzenie analizy księgi głównej, zaopatrzenia, realizacji zamówień i dostaw dla wytworzonych towarów na poziomie centralnym.

Łańcuch podaży i zdalne zarządzanie zasobami za pomocą analizy IoT

Wydajne działanie firmy produkcyjnej dzięki łatwej analizie danych na platformie ERP zgromadzonych za pomocą aplikacji Dynamics NAV lub Dynamics AX, w tym kosztów produkcji, zdolności produkcyjnych, wyników produkcji i list składowych.