Od działu produkcyjnego do odbiorcy docelowego – przekształcenie produkcji za pomocą Power BI

Przekształć produkcję i zmień zaangażowanie klienta, korzystając z danych i z funkcji zaawansowanej analityki, aby podejmować proaktywne działania.

Zwiększ odporność wprowadzając zmiany w łańcuchu produkcji

Przekształć swoje miejsce pracy

Daj pracownikom potrzebne im narzędzia, aby ułatwić przejście od danych do decyzji w kilka godzin, a nie w kilka miesięcy. Dzięki temu będą oni mogli analizować wydajność produkcji, wyniki sprzedaży czy poziom przychodu – korzystając ze standardowych dla branży zabezpieczeń danych i kontroli dostępu, która pozwala na połączenie, niezależnie od miejsca, w którym przebywa użytkownik.

Angażuj klientów w nowy sposób

Poznaj lepiej swoich klientów. Zobacz wzorce zakupów, a następnie dostarcz spersonalizowaną usługę, dzięki szczegółowym danym wynikającym z analizy danych marketingowych, sprzedażowych i usług. Korzystaj z zaawansowanej analizy i AI do zdalnego monitorowania sprzętu oraz zapewniania predykcyjnej i proaktywnej konserwacji.

Utwórz bardziej wytrzymałe łańcuchy zaopatrzenia

Podejmuj działania na podstawie szczegółowych danych dot. wykorzystania zdolności produkcyjnych w magazynie, poziomów zapasów i logistyki dostaw, aby odkrywać wąskie gardła w łańcuchu dostaw. Ulepszona widoczność oznacza, że planowanie w celu zaspokojenia popytu klientów w przyszłości jest łatwiejsze.

Utwórz bardziej elastyczne fabryki

Szybko identyfikuj obszary efektywności operacyjnej w czasie rzeczywistym, analizując koszty, zdolności produkcyjne i dane dot. produkcji, aby uniknąć opóźnień w linii produkcyjnej. Wizualizuj terabajty danych pochodzących z czujników sprzętowych, a następnie użyj sztucznej inteligencji, aby prognozować problemy sprzętowe i zapobiec zakłóceniom produkcji.

Odblokowywanie innowacji i dostarczanie nowych usług

Otwórz nowe możliwości, tworząc kulturę korzystania z danych – dając pracownikom możliwość analizy, współpracy oraz korzystania z danych w ramach całej organizacji, korzystając z samoobsługowych konektorów i niestandardowych narzędzi do wizualizacji danych.

Zobacz, jak producenci uzyskują rzeczywiste rezultaty dzięki Power BI

grundfos
grundfos
„Usługa Power BI była bardziej przydatna podczas lekkiego zastosowania funkcjonalności ETL, co pomogło nam w zastosowaniu jej w firmie”.

-Morten Hannibalsen Olsen

Application Consultant, Grundfos

Sandvik
Sandvik
„Usługa Power BI dowiodła swojej przydatności jako bardzo potężne narzędzie. Ułatwia to kierownikom wyższego szczebla korzystanie z raportów oraz pomogło naszej firmie skoncentrować się w większym stopniu na danych”.

-Mathias Johansson

CIO, Sandvik Coromant

Rockwell
Rockwell
„Usługa Power BI sprawia, że nie korzysta się już z tylko z centralnego zespołu IT lub zespołu ds. analityki biznesowej, który dokonuje wielkich zmian podczas analizy danych – teraz proces jest bardziej demokratyczny i użytkownicy każdego szczebla mogą zacząć tworzyć treści Power BI, które sprawiają, że nasza kultura analizy danych wzrasta, a firma ma lepsze wyniki”.

-Chris Wagner

Enterprise Architect, Rockwell Automation

Poznaj przykładowe raporty i rozwiązania pulpitu nawigacyjnego dotyczące produkcji

Testowanie sprzętu i analiza jakości

Producenci sprzętu elektronicznego i elektromechanicznego analizują dane za pomocą testów i kontroli jakości w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz podjęcia działań proaktywnych, które zmniejszają koszty związane z nieefektywność wewnętrzną i roszczeniami gwarancyjnymi.

Pulpit zarządczy operacji produkcyjnych

Spędzaj więcej czasu na tworzeniu wartości zamiast marnować ją na złożone projekty. Umożliwiają zespołom ds. operacji i rozliczeń przeprowadzenie analizy księgi głównej, zaopatrzenia, realizacji zamówień i dostaw dla wytworzonych towarów na poziomie centralnym.

Łańcuch podaży i zdalne zarządzanie zasobami za pomocą analizy IoT

Wydajne działanie firmy produkcyjnej dzięki łatwej analizie danych na platformie ERP zgromadzonych za pomocą aplikacji Dynamics NAV lub Dynamics AX, w tym kosztów produkcji, zdolności produkcyjnych, wyników produkcji i list składowych.

Zrób następny krok