Szkolenie dotyczące usługi Power BI prowadzone przez instruktora

Te warsztaty i zajęcia są dostępne bezpłatnie dla naszych partnerów i liderów społeczności i mają za zadanie pomóc im w szkoleniu klientów i społeczności w zakresie usługi Power BI.

Kursy dotyczące usługi Power BI

Każda klasa zawiera wszystkie materiały — prezentacje, skrypty pokazowe, laboratoria praktyczne ze szczegółowymi informacjami, zestawy danych i inną zawartość.

Dashboard in a Day (DIAD)
Dashboard in a Day (DIAD) Zaawansowana wizualizacja przy użyciu usługi Power BI Advanced Data Modeling and Shaping DAX in a Day Administrator in a Day Paginated Reports in a Day Developer in a Day Modern Excel Analyst in a day Leap into Power BI Analytics in a Day (AID)–

Dashboard in a Day (DIAD)

Last updated—March 2021

DIAD to jednodniowe praktyczne warsztaty dla analityków biznesowych, które przedstawiają szeroką gamę możliwości usługi Power BI.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą mieć lepszą wiedzę w następującym zakresie:

 • Łączenie się z różnymi źródłami danych i przekształcanie pochodzących z nich danych.

 • Definiowanie reguł biznesowych i wskaźników KPI.

 • Eksplorowanie danych za pomocą zaawansowanych wizualizacji interaktywnych.

 • Tworzenie atrakcyjnych raportów.

 • Udostępnianie pulpitów nawigacyjnych partnerom biznesowym zespołu oraz publikowanie ich w Internecie.

Zawartość jest oferowana w dziewięciu językach — portugalskim (Brazylia), chińskim (uproszczony, mandaryński), angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim i hiszpańskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

 1. Instructor content includes presentation decks, demo scripts, and instructor training material. To access this content, please ensure your Microsoft account is tied to your Microsoft Partner Network (MPN) ID. Instructor content is available to MPN members and MVPs only.

 2. Zawartość dla uczestników obejmuje zestawy danych i instrukcje dotyczące laboratorium.

Zaawansowana wizualizacja przy użyciu usługi Power BI

Ostatnia aktualizacja — grudzień 2020 r.

Prerequisites—DIAD training or equivalent working experience

Ten jednodniowy kurs przedstawia układy raportów usługi Power BI oraz strukturę elastycznego procesu, który umożliwia tworzenie wizualizacji danych usługi Power BI. Kurs ten pomoże uczestnikom poznać sztukę wizualizacji, efekty zastosowania odpowiednich wykresów, wpływ koloru, kształtu i rozmiaru, a także sposób korzystania z wizualizacji niestandardowych usługi Power BI. Przedstawia on różne wzorce projektowania pulpitów nawigacyjnych i raportów, a także najlepsze rozwiązania z zakresu tworzenia doskonałych raportów i pulpitów nawigacyjnych dla użytkowników biznesowych.

Zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

Advanced Data Modeling and Shaping with Power BI

Last updated—March 2021

Prerequisites—DIAD training or equivalent working experience

This one-day course will cover using Power BI Desktop to import and shape data from a variety of sources. It will also walk through Power BI capabilities you can use to enhance the data model for your business users. The course covers key aspects of how to create a great data model to meet your business needs, various features in Power BI used to enhance data models so you can build great reports, and an introduction to DAX to create calculations.

After completing this training, the attendees should be able to import data from a variety of data sources into Power BI, shape the data, create the data model, and write DAX functions to the Power BI model.

This content is offered in English.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

DAX in a Day

Beta version is being tested and will be available soon.

Zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Administrator in a Day

Ostatnia aktualizacja — marzec 2021 r.

Prerequisites—DIAD training or equivalent working experience

W takcie tego jednodniowego kursu uczestnicy zapoznają ze sposobami administrowania usługą Microsoft Power BI oraz zarządzania klientem Power BI, w tym ze sposobami konfigurowania ustawień klienta, monitorowania zużycia i aprowizacji licencji, a także z innymi zasobami organizacyjnymi.

Przedstawia on typowe zadania i narzędzia administracyjne, takie jak portal administracyjny usługi Power BI i centrum administracyjne usługi Office 365, oraz sposób ich automatyzowania za pomocą administracyjnych interfejsów API i poleceń cmdlet programu PowerShell. Wybrane laboratoria praktyczne koncentrują się na pojemności Premium w usłudze Power BI, bezpiecznym udostępnianiu zasobów usługi Power BI, a także używaniu dziennika inspekcji usługi Power BI do optymalizowania użycia usługi Power BI.

Zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

Paginated Reports in a Day

Ostatnia aktualizacja — styczeń 2021 r.

Kurs Power BI Paginated Reports in a Day oferuje uczestnikom wiedzę techniczną potrzebną do tworzenia, publikowania i dystrybuowania podzielonych na strony raportów usługi Power BI. Szkolenie może być prowadzone wirtualnie lub w klasie. Przejdź do realizowanego samodzielnie szkolenia online.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Projektowanie układów raportów.
 • Łączenie się ze źródłami danych w celu pobrania danych raportu.
 • Praca z parametrami.
 • Wizualizowanie danych raportu.
 • Dodawanie funkcji interaktywnych.
 • Publikowanie, używanie, dostarczanie i osadzanie raportów podzielonych na strony.

The labs content is offered in English and the presentation is available in eight additional languages.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

Developer in a Day

Ostatnia aktualizacja — wrzesień 2020 r.

Prerequisites—Software Development fundamentals, DIAD or equivalent working experience

Kurs Power BI Developer in a Day oferuje uczestnikom dostęp do wiedzy technicznej wymaganej do osadzania zawartości usługi Power BI. Kurs ten jest przeznaczony specjalnie dla doświadczonych deweloperów aplikacji, a znajomość kodowania za pomocą frontonu będzie na pewno okaże się pomocna. Przejdź do pełnego szkolenia online.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Uzyskiwanie dostępu za pomocą aplikacji i tokenów usługi Azure Active Directory (Azure AD).
 • Praca z interfejsem API REST usługi Power BI.
 • Osadzanie zawartości usługi Power BI w aplikacjach.
 • Integrowanie zawartości usługi Power BI z aplikacjami przy użyciu interfejsu API języka JavaScript w usłudze Power BI.
 • Wymuszanie zabezpieczeń na poziomie wiersza w celu zagwarantowania wyświetlania właściwych danych dla użytkowników aplikacji.
 • Wybieranie odpowiedniej licencji spełniającej Twoje wymagania.

Zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

Modern Excel Analyst in a day

Ostatnia aktualizacja — styczeń 2021 r.

Modern Excel Analyst in a Day to jednodniowe warsztaty dla analityków. Przedstawiają one zaawansowane możliwości dostępne w programie Excel, eksplorują sposób najlepszego wspólnego stosowania programu Excel i usługi Power BI oraz pokazują, jak skutecznie pracować z nimi w aplikacji Microsoft Teams i usłudze SharePoint Online.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą mieć lepszą wiedzę w następującym zakresie:

 • Analityka w programie Excel.
 • Mapowanie analityki w programie Excel do usługi Power BI — porównanie programów Excel i Power BI Desktop.
 • Dodatkowe możliwości usługi Power BI.
 • Usługa Power BI i Excel lepiej działają razem.
 • Power BI i Microsoft Teams.

Zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

Leap into Power BI

Ostatnia aktualizacja — sierpień 2020 r.

Wymagania wstępne — rok doświadczenia w pracy z narzędziem Tableau.

Leap into Power BI to jednodniowe wprowadzenie przeznaczone dla analityków danych, deweloperów i inżynierów korzystających obecnie z narzędzia Tableau. Szkolenie to pokazuje im, jak uzyskać tę samą funkcjonalność w usłudze Power BI. Kurs obejmuje prezentacje i laboratoria.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą mieć lepszą wiedzę w następującym zakresie:

 • Co to jest usługa Power BI?
 • Łączność i przekształcanie danych w usłudze Power BI.
 • Jak przeprowadzać obliczenia w usłudze Power BI.
 • Organizowanie i upraszczanie danych.
 • Wizualizacja.
 • Analityka.
 • Optymalizacja wydajności.

Zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

Analytics in a Day (AID)—Synapse and Power BI

Last updated—January 2021

Prerequisites—DIAD and basic experience working with Azure

This oneday training is designed to empower data architects and BI developers with the technical knowledge required to design an enterprise BI solution that uses Azure Synapse Analytics and Power BI. The labs will focus on how to work with Azure Synapse and Power BI, developing and optimizing a Power BI model, creating a model using Direct Query, and Authoring a Power BI report.

Content is currently available for Microsoft Partner Network members only

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

Prześlij szczegółową opinię

Twoja opinia pomoże nam ulepszyć zawartość i wspierać całą społeczność usługi Power BI.

Wskazówki dotyczące korzystania z tej zawartości

 1. Nie można wprowadzać żadnych zmian w zestawie danych.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzone w zawartości kursu nie powinny być oznaczane powyższymi markami.
 3. Osoba prezentująca zawartość powinna dobrze znać usługę Power BI i umieć odpowiedzieć na każde pytanie klienta związane z warsztatami lub usługą Power BI.
 4. Upewnij się, że po zakończeniu szkolenia uczestnicy wypełnili ankietę. Ankieta umożliwia nam obsługę i udoskonalanie istniejącej zawartości szkoleń. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej ankiety, skontaktuj się z nami.