Szkolenie dotyczące usługi Power BI prowadzone przez instruktora

Te warsztaty i zajęcia są dostępne bezpłatnie dla naszych partnerów i liderów społeczności i mają za zadanie pomóc im w szkoleniu klientów i społeczności w zakresie usługi Power BI.

Kursy dotyczące usługi Power BI

Każda klasa zawiera wszystkie materiały — prezentacje, skrypty pokazowe, laboratoria praktyczne ze szczegółowymi informacjami, zestawy danych i inną zawartość.

Dashboard in a Day (DIAD)

DIAD to jednodniowe praktyczne warsztaty dla analityków biznesowych, które przedstawiają szeroką gamę możliwości usługi Power BI.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą mieć lepszą wiedzę w następującym zakresie:

 • Łączenie się z różnymi źródłami danych i przekształcanie pochodzących z nich danych.

 • Definiowanie reguł biznesowych i wskaźników KPI.

 • Eksplorowanie danych za pomocą zaawansowanych wizualizacji interaktywnych.

 • Tworzenie atrakcyjnych raportów.

 • Udostępnianie pulpitów nawigacyjnych partnerom biznesowym zespołu oraz publikowanie ich w Internecie.

Zawartość jest oferowana w dziewięciu językach — portugalskim (Brazylia), chińskim (uproszczony, mandaryński), angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim i hiszpańskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

 1. Zawartość dla instruktorów obejmuje prezentacje, skrypty pokazowe i materiały szkoleniowe przeznaczone dla instruktorów. Aby uzyskać dostęp do tej zawartości, upewnij się, że konto Microsoft zostało powiązane z identyfikatorem Microsoft Partner Network (MPN). Przed pobraniem zawartości inni instruktorzy muszą wypełnić dołączone do niej ankiety.

 2. Zawartość dla uczestników obejmuje zestawy danych i instrukcje dotyczące laboratorium.

Zaawansowana wizualizacja przy użyciu usługi Power BI

Wymagania wstępne — szkolenie DIAD lub odpowiadające mu doświadczenie zawodowe

Ten jednodniowy kurs przedstawia układy raportów usługi Power BI oraz strukturę elastycznego procesu, który umożliwia tworzenie wizualizacji danych usługi Power BI. Kurs ten pomoże uczestnikom poznać sztukę wizualizacji, efekty zastosowania odpowiednich wykresów, wpływ koloru, kształtu i rozmiaru, a także sposób korzystania z wizualizacji niestandardowych usługi Power BI. Przedstawia on różne wzorce projektowania pulpitów nawigacyjnych i raportów, a także najlepsze rozwiązania z zakresu tworzenia doskonałych raportów i pulpitów nawigacyjnych dla użytkowników biznesowych.

Zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

Zaawansowane modelowanie i kształtowanie danych przy użyciu usługi Power BI

Wymagania wstępne — szkolenie DIAD lub odpowiadające mu doświadczenie zawodowe

Ten jednodniowy kurs obejmuje omówienie sposobu importowania i kształtowania danych z różnych źródeł przy użyciu programu Power BI Desktop. Ponadto przedstawia on funkcje usługi Power BI, które umożliwiają rozszerzanie modelu danych na potrzeby użytkowników biznesowych. Kurs obejmuje najważniejsze aspekty tworzenia doskonałych modeli danych spełniających wymagania firmy, różne funkcje usługi Power BI używane do rozszerzania modeli danych w celu tworzenia atrakcyjnych raportów oraz wprowadzenie do języka DAX umożliwiającego tworzenie obliczeń.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy powinni wiedzieć, jak importować dane z różnych źródeł danych do usługi Power BI, kształtować dane, tworzyć model danych oraz pisać funkcje w języku DAX na potrzeby modelu usługi Power BI.

Ta zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

DAX in a Day

Wymagania wstępne — szkolenie DIAD oraz szkolenie z zakresu zaawansowanego modelowania i kształtowania danych lub odpowiadające mu doświadczenie zawodowe

Ten kurs jest przeznaczony specjalnie dla doświadczonych deweloperów modeli. Zalecamy, aby uczestnicy mieli wcześniejsze doświadczenie w pracy z programem Power BI Desktop, co umożliwi im tworzenie modeli danych.

Podczas tego kursu zapoznasz się z następującymi zagadnieniami:

 • Pisanie formuł języka DAX.
 • Definiowanie tabel i kolumn obliczeniowych.
 • Definiowanie miar.
 • Używanie funkcji iteratora w języku DAX.
 • Modyfikowanie kontekstu filtru.
 • Używanie funkcji analizy czasowej w języku DAX.

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy powinni wiedzieć, jak pracować z Data Analysis Expressions (DAX), wykonywać obliczenia i definiować typowe obliczenia biznesowe do użytku w raportach oraz jak postępować w przypadku problemów z wydajnością i funkcjami.

Ta zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

Prześlij opinię, używając kwestionariuszy na końcu kursu oraz tej listy adresów e-mail: ppiltq@microsoft.com.

Administrator in a Day

Wymagania wstępne — szkolenie DIAD lub odpowiadające mu doświadczenie zawodowe

W takcie tego jednodniowego kursu uczestnicy zapoznają ze sposobami administrowania usługą Microsoft Power BI oraz zarządzania klientem Power BI, w tym ze sposobami konfigurowania ustawień klienta, monitorowania zużycia i aprowizacji licencji, a także z innymi zasobami organizacyjnymi.

Przedstawia on typowe zadania i narzędzia administracyjne, takie jak portal administracyjny usługi Power BI i centrum administracyjne usługi Office 365, oraz sposób ich automatyzowania za pomocą administracyjnych interfejsów API i poleceń cmdlet programu PowerShell. Wybrane laboratoria praktyczne koncentrują się na pojemności Premium w usłudze Power BI, bezpiecznym udostępnianiu zasobów usługi Power BI, a także używaniu dziennika inspekcji usługi Power BI do optymalizowania użycia usługi Power BI.

Zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

Paginated Reports in a Day

Kurs Power BI Paginated Reports in a Day oferuje uczestnikom wiedzę techniczną potrzebną do tworzenia, publikowania i dystrybuowania podzielonych na strony raportów usługi Power BI. Szkolenie może być prowadzone wirtualnie lub w klasie. Przejdź do realizowanego samodzielnie szkolenia online. Szkolenie wymaga dostępu do konta premium i pobrania narzędzia Power BI Paginated Report Builder.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Projektowanie układów raportów.
 • Łączenie się ze źródłami danych w celu pobrania danych raportu.
 • Praca z parametrami.
 • Wizualizowanie danych raportu.
 • Dodawanie funkcji interaktywnych.
 • Publikowanie, używanie, dostarczanie i osadzanie raportów podzielonych na strony.

Zawartość jest oferowana w dziewięciu językach — portugalskim (Brazylia), chińskim (uproszczony, mandaryński), angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim i hiszpańskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

 1. Zawartość dla instruktorów obejmuje prezentacje, skrypty pokazowe i materiały szkoleniowe dla instruktorów.

 2. Zawartość dla uczestników obejmuje zestawy danych i instrukcje dotyczące laboratorium.

Developer in a Day

Wymagania wstępne — podstawy developmentu oprogramowania, szkolenie DIAD lub odpowiadające mu doświadczenie zawodowe

Kurs Power BI Developer in a Day oferuje uczestnikom dostęp do wiedzy technicznej wymaganej do osadzania zawartości usługi Power BI. Kurs ten jest przeznaczony specjalnie dla doświadczonych deweloperów aplikacji, a znajomość kodowania za pomocą frontonu na pewno okaże się pomocna. Przejdź do pełnego szkolenia online.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Uzyskiwanie dostępu za pomocą aplikacji i tokenów usługi Azure Active Directory (Azure AD).
 • Praca z interfejsem API REST usługi Power BI.
 • Osadzanie zawartości usługi Power BI w aplikacjach.
 • Integrowanie zawartości usługi Power BI z aplikacjami przy użyciu interfejsu API języka JavaScript w usłudze Power BI.
 • Wymuszanie zabezpieczeń na poziomie wiersza w celu zagwarantowania wyświetlania właściwych danych dla użytkowników aplikacji.
 • Wybieranie odpowiedniej licencji spełniającej Twoje wymagania.

Zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

Modern Excel Analyst in a Day

Modern Excel Analyst in a Day to jednodniowe warsztaty dla analityków. Przedstawiają one zaawansowane możliwości dostępne w programie Excel, eksplorują sposób najlepszego wspólnego stosowania programu Excel i usługi Power BI oraz pokazują, jak skutecznie pracować z nimi w aplikacji Microsoft Teams i usłudze SharePoint Online.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą mieć lepszą wiedzę w następującym zakresie:

 • Analityka w programie Excel.
 • Mapowanie analityki w programie Excel do usługi Power BI — porównanie programów Excel i Power BI Desktop.
 • Dodatkowe możliwości usługi Power BI.
 • Dlaczego usługa Power BI i program Excel lepiej działają razem.
 • Korzystanie z usługi Power BI i aplikacji Microsoft Teams.

Zawartość jest oferowana w dziewięciu językach — portugalskim (Brazylia), chińskim (uproszczony, mandaryński), angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim i hiszpańskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

 1. Zawartość dla instruktorów obejmuje prezentacje, skrypty pokazowe i materiały szkoleniowe dla instruktorów.

 2. Zawartość dla uczestników obejmuje zestawy danych i instrukcje dotyczące laboratorium.

Leap into Power BI

Wymagania wstępne — rok doświadczenia w pracy z narzędziem Tableau.

Leap into Power BI to jednodniowe wprowadzenie przeznaczone dla analityków danych, deweloperów i inżynierów korzystających obecnie z narzędzia Tableau. Szkolenie to pokazuje im, jak uzyskać tę samą funkcjonalność w usłudze Power BI. Kurs obejmuje prezentacje i laboratoria.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą mieć lepszą wiedzę w następującym zakresie:

 • Co to jest usługa Power BI?
 • Łączność i przekształcanie danych w usłudze Power BI.
 • Jak przeprowadzać obliczenia w usłudze Power BI.
 • Organizowanie i upraszczanie danych.
 • Wizualizacja.
 • Analityka.
 • Optymalizacja wydajności.

Zawartość jest oferowana w języku angielskim.

Zasoby używane podczas warsztatów są podzielone na dwie części:

Prześlij szczegółową opinię

Twoja opinia pomoże nam ulepszyć zawartość i wspierać całą społeczność usługi Power BI.

Wskazówki dotyczące korzystania z tej zawartości

 1. Nie można wprowadzać żadnych zmian w zestawie danych.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzone w zawartości kursu nie powinny być oznaczane powyższymi markami.
 3. Osoba prezentująca zawartość powinna dobrze znać usługę Power BI i umieć odpowiedzieć na każde pytanie klienta związane z warsztatami lub usługą Power BI.
 4. Upewnij się, że po zakończeniu szkolenia uczestnicy wypełnili ankietę. Ankieta umożliwia nam obsługę i udoskonalanie istniejącej zawartości szkoleń. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej ankiety, skontaktuj się z nami.