Skip to main content

Strony internetowe — integracja

Uzyskaj lepsze pulpity nawigacyjne i raporty dla swoich danych internetowych

Na podstawie połączeń internetowych szybko twórz wizualne raporty, analizy i pulpity nawigacyjne, które cechują się dużą interaktywnością i łatwością udostępniania.

Połączenie z usługą Power BI powoduje, że wszystkie Twoje dane będą znajdować się w jednym miejscu, co pozwoli Ci podejmować lepsze i szybsze decyzje

Analizuj i optymalizuj

Uzyskaj odpowiednie dane za pomocą gotowych do użycia raportów analitycznych, pulpitów nawigacyjnych i wskaźników KPI w łatwy w użyciu sposób. Przechodź do szczegółów za pomocą filtrów i szczegółowych raportów, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji umożliwiających podjęcie odpowiednich działań.

Zadawaj pytania. Uzyskuj odpowiedzi.

Zadawaj pytania w usłudze Power Bi w języku naturalnym, na przykład „Ilu użytkowników mieliśmy w listopadzie?”. Na aktualnym wykresie będą wyświetlane wyniki, które możesz przypiąć do pulpitu nawigacyjnego w celu ciągłego monitorowania.

Przekaż odpowiednie informacje do odpowiednich osób

Przypinaj kluczowe wizualizacje z raportów niestandardowych do pulpitów nawigacyjnych online w celu szybkiego monitorowania i raportowania zasobów, które są przydatne w całej organizacji.

Sprawdź swoje dane. Dowolne dane.

Połącz się z tym, co ma dla Cibie znaczenie. Arkusze kalkulacyjne programu Excel, lokalne źródła danych, dane big data, dane strumieniowe i usługi w chmurze: nieważne, jaki typ danych jest Ci potrzebny ani gdzie one występują, za pomocą usługi Power BI możesz połączyć się z setkami źródeł danych. Co miesiąc są dodawane nowe źródła.

To bezpłatne!

Zarejestruj się bezpłatnie lub zostań użytkownikiem wersji Pro, aby uzyskać jeszcze więcej miejsca w magazynie i narzędzi analizy biznesowej.

Chcesz już rozpocząć?

Już dzisiaj możesz wypróbować nowe funkcje usługi Power BI, rejestrując się i dowiadując się więcej o naszym zaawansowanym pakiecie aplikacji.

Klikając pozycję Używaj bezpłatnie, akceptujesz Warunki świadczenia usługi Power BI