Skip to main content

Masz już konto?

Jeszcze nie znasz usługi Power BI?

Usługa Power BI przekształca dane Twojej firmy w zaawansowane wizualizacje, które można zbierać i organizować, aby móc lepiej skoncentrować się na istotnych kwestiach. Bądź na bieżąco, obserwuj trendy w miarę ich powstawania i prowadź swoją firmę do przodu.

Rozwiązania analityczne dla całej organizacji

Cała Twoja firma na jednym pulpicie nawigacyjnym

Za pomocą usługi Power BI w Internecie monitoruj swoje ważne dane z całej organizacji i ze wszystkich aplikacji, na których polegasz.

Tworzenie frapujących interaktywnych raportów

Program Power BI Desktop udostępnia narzędzia do przekształcania, analizy i wizualizacji danych. W ciągu kilku sekund udostępnij raporty w swojej organizacji za pomocą usługi Power BI w Internecie.

Spójna analiza w organizacji

Za pomocą lokalnych usług SQL Server Analysis Services i usług Azure Analysis Services w chmurze możesz łatwo budować niezawodne modele wielokrotnego użytku na podstawie swoich danych w celu zapewnienia spójności raportowania i analiz w swojej organizacji.

Łatwe osadzanie analizy i analizy biznesowej w swojej aplikacji

Dostarczaj frapujące interaktywne raporty w swojej aplikacji za pomocą usługi Power BI Embedded.

Zarejestruj się i rozpocznij już dzisiaj

Zarejestruj się bezpłatnie lub zostań użytkownikiem wersji Pro, aby uzyskać jeszcze więcej miejsca w magazynie i narzędzi analizy biznesowej.

Klikając pozycję Używaj bezpłatnie, akceptujesz Warunki świadczenia usługi Power BI