Agile Analytics - Sales Analytics

Using Agile Analytics' Sales Analytics solution build on Power BI, you can connect to your sales data to see your sales performance and analyse the top-sellers, agents, locations, and categories, more interactive than ever before.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
 • Do you want to have a nice visual dashboard to show your main sales metrics and KPIs 
 • Do you want to be able to break it down by region, category, product, agent, and many more?
 • Do you want to see historical trends and forecast next 6 months with what-if scenario analysis?
 • Do you want to see the performance of each sales agent? 
 • How about a flag / alert if a sales agent is unlikely to achieve their targets?
 • Do you want to make it available for your sales representatives on their mobile devices from any place?
 

Sales Analytics solution can help you with:
 • See your sales metrics, slice & dice it by product, category, location, agent, and any other data element that you want!
 • Predictive Analytics to forecast your sales based on historical trends and seasonality in your data
 • Find top / bottom performers 
 • See your sales data on map 
 • Benchmarking and competitor analysis
 • Check your run-rate and compare it to the same period last year  

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem