BDO Canada - Mining Industry Solution

Analyzing your mining utilization data with BDO PowerBI for Mining industry models.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
This showcase demonstrates how a customer is able to visualize the data coming from real-time devices installed on equipment to report on equipment utilization, equipment usage and stopes mined at a mine site.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem