Bismart - Traffic Fatalities Prevention

Traffic Fatalities Prevention – a powerful tool to analyze, predict, and prevent traffic accidents. Using Big Data and machine learning, this tool takes multiple factors into account to provide prescriptive recommendations to minimize both the number and severity of accidents. These recommendations help governments and local administrations better plan how to distribute their resources.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Bismart’s Big Data solution predicts the amount of traffic accidents at a geographic point for a certain time period. Using this tool, governments and local administrations can better plan where to deploy their resources. Bismart uses various data sources, including accident files, roadworks and weather conditions to provide a valuable and highly accurate model that predicts when and where accidents are likely to occur. Traffic Fatalities Prevention then recommends actions to reduce the number and impact of such accidents, thus minimizing the amount of resources required.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem