Bitscape - Organization Wide Employee productivity Insights

Organization wide employee productivity dashboard shows productivity of all employees across organization. It shows efforts of team members by assigned task. Managers within organization are concerned about employee’s productivity, which having spent hours on project and customers and so on. Organization wide employee productivity dashboard helps organization people to track their team members working efforts and based on various reports, management can take required steps to improve productivity of employees which will ultimately result in increase profit of organization.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Organization wide employee productivity dashboard shows productivity of all employees across organization. It shows efforts of team members by assigned task. Managers within organization are concerned about employee’s productivity, which having spent hours on project and customers and so on. Organization wide employee productivity dashboard helps organization people to track their team members working efforts and based on various reports, management can take required steps to improve productivity of employees which will ultimately result in increase profit of organization.

Internal Content
  • Organization wide employee productivity dashboard for any industry getting some view on employee’s productivity that will lead organization and manager to make their team better. You can get meaningful data insights, analytics and efficiencies right from your time booking system in real time by interactive Power BI Dashboard

Key Point
  • Acquire everyone to submit their timesheet in timely manner is key to getting value of productivity from time tracking. Hence, inspect timesheet submissions is an integral part of a successful time tracking

Challenge
  • Management in the organization tracking details of employee’s productivity that made from employee’s available, actual and billable hours. Organization wide employee productivity Dashboard stores details of employee’s productivity on projects basis. The main challenge is how to use the stored data to help managers to answer below questions:
  1. Actual and billable hours spend by specific employee
  2. Employee’s actual efforts vs billable efforts on customer’s project
  3. Break time of timesheet hours
Solution
  • Productivity of employee helps manager to track their spend hours on assigned task/project which provides overview of what are available hours in which what are actual hours that employee spend and from actual what are the billable hours for which project.
  1. Employee performance report page shows specific employee wise their available, actual and billable hours
  2. Project overview report page shows actual, billable and billable vs actual % hours spend on customer’s project
  3. Employee executive summary report page break timesheet hours in: available, actual and billable. Three KPIs on top shows available, actual and billable hours. It also shows top employee by billable vs available %, by actual efforts and top employees by billable efforts

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem