Collectiv - Healthcare Analytics

Healthcare professionals can take their organization’s operational performance to the next level through this Healthcare Analysis Report. This report enables healthcare professionals to make data-informed decisions to manage doctors and patients to ensure optimal operational efficiency. As a result, organizations can expect to see an improved ROI and an increase in overall productivity.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film

The report consists of two pages: Summary and Doctor & Patients.  

The Summary segment depicts the current overall operational status and trends of a healthcare organization which serves as a baseline for comparison.  

Meanwhile, the Doctors & Patients pages serve as a tool to guide the analysis of doctors and their individual patient’s metrics.  

Through utilizing all elements of the report, healthcare professionals can optimize operational efficiency and productivity.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem