Collectiv - Sales Analytics & Scorecard

One of the keys to achieving sales success is to be more data-centric. Relying on sales analytics and hard data rather than guesswork enables you to make smarter decisions toward higher profits and closing opportunities.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film

The Sales Scorecard dashboard by Collectiv brings together many common sales metrics, beautifully presented in Power BI underpinned by a robust, extensible, and flexible data model. 


The Sales Scorecard enables analysis of total revenue vs last year, sales by category, and top sales vs gross margin. Utilize visuals like the decomposition tree to analyze sales by category, vendor, and items sold. Use the ArcGIS visual for dynamic analysis of the sales data by location and the key influencers visual along with the Q&A visual to ask questions about and be guided by AI through your data.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem