cubido business solutions gmbh - Inventory Analysis

This Power BI report combines inventory information of hardware and software gathered by the Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit. In addition to the output data of the MAP tool, several pieces of information are added to the data model and can be analyzed together: * Organizational assignments to different company locations and hierarchies * Server locations and their network connectivity

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
This Power BI report combines inventory information of hardware and software gathered by the Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit. 

In addition to the output data of the MAP tool, several pieces of information are added to the data model and can be analyzed together: 
* Organizational assignments to different company locations and hierarchies
* Server locations and their network connectivity

Report breakdown

Inventory Analysis: This report page serves as the starting point for your analysis and the respective icons can be used to navigate to other report pages

Overview: Breakdown of the different machine types (servers, clients) and some of the major attributes (OS, CPU families etc). 

Servers by Location: Report page dealing with server locations and the assignment to different data centers. In addition,  connectivity information is shown. A Drill down action is available to get  (Hardware) Details about a specific computer.

Organizational Inventory: The organizational break of inventory devices. 

Security (BIOS): Security related overview page about BIOS updates and usage information.

Hardware Info: Break down of hardware information. This page serves two needs: overview page (if no filter applied) and as a target for a drill down action (whereas the information for a certain computer is displayed). 


Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem