Data Bear - What-If Sales Analysis

Do you need flexibility when visualizing how the changes in cost affects your gross profit?

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film

With Power BI Desktop, you can create What if variables for your reports, interact with the variable as a slicer, and thereby visualize and quantify different key values in your reports. By using the slicers provided you can change variables in your data, thus allowing you to see how these changes impact other key metrics.

The variables which you can change, as a percentage, are the sales price and a change in the cost price of a product. These changes are reflected in the ‘Sales (Adj.)’ and ‘COGS (Adj.)’ cards represented on the report page. Ultimately, you can visualize how these changes will affect your Gross Profit and the Gross Profit percentage of sales.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem