Data Maru Inc - Sales Analytics

A beverage company wants to discover sales insights and improve beverage sales. The company is interested in analyzing their sales by beverage and sales channel. Especially the company is looking for a tool to show sales increased/decreased by location so that the company can run marketing events by postal code.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film

Background:

A beverage company wants to discover sales insights and improve beverage sales


Business questions are following:

  • Which beverage gains and loses its popularity?
  • Which area makes more sales compared to the previous year?
  • What population groups affect the sales?
  • Which store channel makes the most beverage sales?


Business solutions:

The company is interested in analyzing their sales by beverage and sales channel. Especially the company is looking for a tool to show sales increased/decreased by location so that the company can run marketing events by postal code. 


Target report users:

This report is intended for sales managers who are responsible for setting quotas and assigning sales territories, and building sales plan.

This report can be also useful for marketing managers who analyze sales trends and demand for beverages and create a strategy to market the beverages.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem