Data Semantics - Sales Performance and Sales Prediction Dashboard

Sales Reporting and Sales Prediction Dashboards is developed to visualize precise sales performance with detailed sales metrics. The dashboards further help in analyzing data to make key sales-oriented business decisions.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Getting the right sales metrics anytime, anywhere, can be the deciding factor for your next best sales strategy. Sales Reporting and Sales Prediction Dashboards share sales metrics in real-time to allow you to take key sales-oriented business decisions at the right time, may it be from your boardroom or when you’re on the move.  

The dashboards can help you filter data at multiple levels. For example, one can see sales performance for specific Pin Codes and understand where you need to modify your sales strategy to increase sales in a specific Pin Code. One can also drilldown information about Sales Managers and see their performance, filtered down to particular date range. 

Sales Reporting and Sales Prediction Dashboards allows you to discover why your sales are dropping in some areas, based on advanced machine learning algorithms combined with predictive analysis.  

Implement this solution for your business using Power BI and stay on top of your sales numbers and strategies.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem