DMC, Inc. - Marketing Efficiency Suite

Using DMC's Marketing Efficiency Suite, gain at-a-glance and up-to-date views of the Return on your Marketing dollars. Combine data from your website analytics platform, CRM, and revenue systems to determine how far your marketing efforts convert to the bottom line.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Measuring your marketing department's efficiency is one of the main challenges facing all companies today.  Marketing reports require gathering data from website performance suites like Google Analytics, your sales software, and your accounting systems to understand the impact of marketing spend.

By understanding the source of your leads and opportunities, and the resulting wins, you can understand how much each lead and opportunity costs, and the ultimate cost of acquiring new customers through marketing channels.  Use this to make decisions about where to focus new ad spend, and what your most efficient blog postings are.   

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem