ELITMIND - Claim Handling Process Monitoring - Insurance Dashboard

The Claim Handling Process Monitoring - Insurance Dashboard solution is dedicated to helping insurance organizations monitor the claim handling process and trends. Reports include basic claim statistics and trend analysis prepared for the claims and settlements. Claim handling process is monitored on interactive reports, maps and key indicators.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
The Claim Process Monitoring solution gives managers the ability to monitor:
  • the performance of claim handling processes
  • client preferences in handling type
  • changes in notification type preferred by clients
  • trends in average compensation paid
 
Using reports managers can easily and quickly:
  • check which unit performs better in claims handling.
  • discover what the average number of claims assigned to each claim handler is.
  • monitor changes in clients preferences.
  • monitor percentage changes in average settlement amount for different business line.
  • discover what the difference in average settlement amount in terms of location is.

The solution can be developed and customized to meet more business expectations like claim forecasting, drill down to detect anomalies, employee auto-grouping according to their performance, profitability and more.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem