Enterprise DNA - Professional Services

Review time spent on specific engagements and project with clients. Which business units are utilising services more than others Evaluate professional service utilisation rates through time. Review return on time or effort versus value added per project

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Professional Services

Review time spent on specific engagements and project with clients
Which business units are utilising services more than others
Evaluate professional service utilisation rates through time
Review return on time or effort versus value added per project

Report Breakdown

Work Sessions Summary
Which business units are using services?
How are contractors being utilised on projects through time?
What is the value and effort being attributed to specific engagements?

Business Units
How many hours are being charged to certain business units?
What are the average hours being spent on projects within business units?
Show cumulative hours spent using resources this month versus previous months

Time vs Values Assessments
How much time versus how much value is being assessed per engagement?
What is the financial value derived from services provided?


Enterprise DNA - We empower organisations with actionable intelligence via industry-leading technology, analytics and sophisticated enterprise intelligence applications.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem