EnterpriseWorx IT (Pty) Ltd - RetailWorx

RetailWorx is a full encompassing Retail Power BI Model that assists retailers with visualising their organisational data and accurately make business decisions based on near-real-time reporting of their environment.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Real time insights into your Retail environment. With this reporting tool you are able to make informed decisions with your organisational data, that visualises trends and reporting.


  • Sales Dashboard
  • Sales Detail


RetailWorx allows for easy navigation to answer important business questions. Sales Dashboard is indicative of Bottom and top performing products, especially important for Retailers and Manufacturers to assist in forecasting. Buyers can now review the bottom and top performing products and purchase accordingly, preventing stock sitting in the warehouse or later discounting due to movement. Other views within this dashboard is Sales (in Rands) to date and last Year. 

RetailWorx is an all encompassing Retailers Reporting Tool that provides, both Retailers and Manufacturers with the most important information to make informed business decisions to limit stock on hand, plan and maintain

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem