Envision Blockchain Solutions - Microsoft Azure Blockchain Workbench Watchtower Report

The Envision Watch Tower Report provides a quick way to view important information from your Microsoft Azure Blockchain Workbench Solution.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film

During our customer engagements, one of the most commonly asked question when implementing a Blockchain solution is “How can we provide visibility in what is happening across the Blockchain Network?” 

In that case, Envision Blockchain would develop a query of specific activity within a Blockchain Ledger and send those results to a user interface or WebApp. In the event your organization decided to leverage the Microsoft Azure Blockchain Workbench to develop out your Blockchain Proof of Concept, we have developed out a solution to visualize your Blockchain activity using Microsoft Power BI! Thanks to Power BI, you can visualize your Blockchain Activity across Any Device (desktop or mobile).

The Envision Watch Tower Report provides a quick way to view:

  • Enabled Applications deployed to the Microsoft Azure Blockchain Workbench (disabled Applications are omitted from this report)

  • Deployed Smart Contracts

  • Smart Contract State History

  • Smart Contract Action History

  • Blockchain Explorer (blocks with no transactions are omitted from this report).


Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem