Intellify Solutions Pvt. Ltd. - Intellify's Financial Analytics Solution

Interpreting critical Business Financials is now easy with Intellify's Financial Analytics Solution! An Insightful, Scalable and, Secure Financial Analytics solution with 13+ ready to use Interactive dashboards allows decision makers to analyse Financial Data and take Informed Business Decisions.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Built by experts in Finance and Technology, Intellify's Financial Analytics Solutions help Small & Medium Enterprises interpret critical business financials easily minimizing dependency on financial experts to interpret critical financial indicators.

This Financial Analytics Solution helps you:
- Analyse financial health of your business
- Compare financials for different periods
- Analyse cash flow movements so that you can plan upcoming business expenses
- Detailed Analysis of Payable and Receivables to ensure smooth flow of working capital
- Understand risk-prone receivables and plan for contingencies

# Key highlights of Intellify's Financial Analytics:
- Easy to comprehend Financial Insights
- Decision friendly dashboards
- 80+ Industry standard KPIs
- 10+ Interactive Financial Dashboards
- Quick to implement

# Unique Features of Intellify's Financial Analytics:
- Get access to auto-generated insights
- Dashboard subscriber groups for easy sharing
- Embed live dashboards into presentations/ applications
- Email alerts on breaching thresholds
- Mobile friendly dashboards

# Intellify's Financial Analytics has Dashboards for:
A. Financial Summary
B. Balance Sheet
C. Cash Flow Overview
D. Profit & Loss Analysis
E. Payable Analysis
F. Receivables Analysis


Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem