Intelligent Technologies - Waste Containers

Analyze waste containers location in your city. Dashboard shows waste collection centers and waste containers – where they are located, what days they are emptied what is their capacity.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj wideo

Waste Container Analysis

Analyze waste containers location in your city. Dashboard shows waste collection centers and waste containers – where they are located, what days they are emptied what is their capacity.

This Power BI dashboard shows analysis of waste of city. You can see two maps, the first map shows where waste collection centers are located, the second map shows sites of waste containers. The containers or waste collection centers can be filtered by owner or type. Another important filter is filtering by city districts. You can select multiple city district and find out positions sites of waste containers or collection centers in the maps.

For example, it is now possible to know, how many paper containers is in selected city district, or their capacity. Interesting dashboard in the bottom left corner shows which days are emptying selected waste containers. In the right side is dashboard showing number of sites of waste containers, actually sites with paper containers in selected city district. In the upper part are dashboards showing the percentage ratio of the total number of waste collection centers and sites of waste containers.

Chcesz zostać partnerem usługi Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu. Znajduj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i dziel się umiejętnościami oraz doświadczeniem członków swojego zespołu z użytkownikami usługi Power BI z całego świata.

Zarejestruj się

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem