KAISPE LLC - Employee Churn

Employee Churn dashboard provides useful insights about employee retention in an organization.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Employee Churn dashboard has been developed to provide insights that help organizations analyze various reasons behind employee retention. Using this dashboard, you can find out rentention issues at regional or departmental level. With these insights, you can work on improving your organizational capabilities to retain employees and address their concerns in a more efficient way. Azure Machine Learning has been used to predict the employee leaving vs staying probabilities. 

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem