KiZAN Technologies - Sales Analytics Solution

A Sales Analytics solution from KiZAN Technologies provides sales managers with a comprehensive overview of the company's sales performance, while supporting in-depth analysis to understand the “why” behind the numbers and derive actionable insights in optimizing product mix, pricing, and marketing activities.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
A Sales Analytics Solution from KiZAN Technologies provides sales managers with a comprehensive overview of the company's sales performance, while supporting in-depth analysis to understand the “why” behind the numbers and derive actionable insights in optimizing product mix, pricing, and marketing activities. The Sales Analytics Solution demonstrates powerful ways of interacting with your data, asking ad-hoc questions, and even looking into the future with time series forecasts.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem