MANAGILITY - Agribusiness and Farming Analytics & Planning

The Managility solution for Agribusiness connects either automatically out of the box to typically used accounting systems in farming like xero or can be customised for other ERP system. Using the flexibility of Power BI nearly any data source can be integrated from sensor information to live data and relevant news services.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film

The Managility solution for Agribusiness connects either automatically out of the box to typically used accounting systems in farming like xero or can be customised for other ERP system. Using the flexibility of Power BI nearly any data source can be integrated from sensor information to live data and relevant news services.


The solution provides the user at a glance with all relevant KPI’s for farming businesses and a variety of other important metrics from animal breeding details, weather information, commodity pricing, industry news and more. Users also have the option to simulate scenarios in real time using assumptions for the desired and realize reliable plans using comprehensive budgeting features that are included with the Acterys.com engine.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem