MANAGILITY - Financial Planning & Analytics (Acterys)

Overview of Acterys: End to End Data Warehouse Automation, Performance Management & Planning For Power BI, SQL Server and Excel.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film

Acterys htps://www.acterys.com is an integrated platform for Data Warehouse Automation, Corporate Performance Management (CPM) and Financial Planning & Analytics (FP&A)  based on Microsoft Azure, Power BI and Excel.

It enables users to:

  • Completely automate the process of data model generation for nearly any data source (ERP/ accounting / SaaS solutions) with “One-Click” Apps and Acterys’ revolutionary virtual data warehouse features for optimal use with Power BI
  • The Acterys planning engine adds unparalleled planning and forecasting features directly writing back to SQL Server, Analysis Services and a variety of other sources with 8 Power BI custom visuals, 4 Power BI Apps and a powerful Excel Add-on
  • Business users can implement FP&A and CPM processes on a single unified and cost effective platform, exactly to their needs, seamlessly integrated with their day to day productivity solutions.

With the new Acterys Instant Link users can connect nearly any source, generate an optimal data warehouse model that is immediately "write back enabled" with the ground breaking planning functionalities in the 8 Acterys Power BI Custom Visuals and Excel Add-in.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem