MAQ Software - Power BI Export Solution

MAQ Software's solution for exporting PowerBI report data to Microsoft Excel and PowerPoint unlocks additional potential in PowerBI. The solution consists of a custom visual which provides end users with a useful tool in developing effective storytelling around their data. Unlike current out of box solution of exporting individual charts to Excel, this solution exports entire report to Excel or PowerPoint.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj wideo

The Challenge

PowerBI’s native ability to export charts and visuals to Excel and PowerPoint is limited. Regarding Excel, the platform currently only lets users export single charts; there is no option to export multiple charts or visuals. Regarding PowerPoint, PowerBI allows users to export simple reports, but does not allow exports of custom visuals or complex reports.

Below are the limitations MAQ’s Software’s solution addresses:

  1. No option for template-based data exports
  2. Export to Excel only allows one visual at a time

Exports to PowerPoint simply take a snapshot of the current report and paste it into PowerPoint.

We have a generic visual solution that makes a call to an Azure service to get the required data. The custom visual acts as a bridge between the service and the PowerBI report. The service URL can be provided in the visual’s settings. Once we make a call to the service with required filter data, the service fetches data from the database/cube and filters it using filter data. When the data is in place, we can export it to Excel or PowerPoint.

The ability to export multiple visuals, heavy reports and entire data set from PowerBI to Excel and PowerPoint gives you control over your data presentations. Our solution unlocks additional potential in Power BI and provides you with a useful tool in developing effective storytelling around your data.

Limitations:

  1. Works for out of box visuals only
  2. It works only with Power BI Online, and not on the desktop version

Chcesz zostać partnerem usługi Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu. Znajduj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i dziel się umiejętnościami oraz doświadczeniem członków swojego zespołu z użytkownikami usługi Power BI z całego świata.

Zarejestruj się

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem