Nuevora - Marketing Mix Modeling

Measure, visualize and analyze the impact of your organizations marketing mix on sales. And generate prescriptive scenarios for optimized future marketing spend with Nuevora Marketing Mix Modeling solution for Power BI.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj wideo
Developed on the predictive modeling results, this solution showcases the true picture of marketing mix. Nuevora Marketing Mix Modeling offers deeper insights into driver contribution toward sales enabling the marketing executives or strategists to get meaningful insights at a glance. Use Power BI's features to dive deeper into all datasets for your analysis. Use the reports or customize them to highlight the information you care about most.

Chcesz zostać partnerem usługi Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu. Znajduj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i dziel się umiejętnościami oraz doświadczeniem członków swojego zespołu z użytkownikami usługi Power BI z całego świata.

Zarejestruj się

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem