Nuevora - Marketing Mix Modeling

Measure, visualize and analyze the impact of your organizations marketing mix on sales. And generate prescriptive scenarios for optimized future marketing spend with Nuevora Marketing Mix Modeling solution for Power BI.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Developed on the predictive modeling results, this solution showcases the true picture of marketing mix. Nuevora Marketing Mix Modeling offers deeper insights into driver contribution toward sales enabling the marketing executives or strategists to get meaningful insights at a glance. Use Power BI's features to dive deeper into all datasets for your analysis. Use the reports or customize them to highlight the information you care about most.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem