OmniData Insights - Dynamics & D365 Inventory Aging

The OmniData: Dynamics and D365 Inventory Aging set of Power BI Dashboards and Reports are designed to show you the age of your inventory across companies, sites, warehouses and actual SKU’s based on the FIFO inventory management principle.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Managing your inventory as part of your working capital management strategy is critical aspect of achieving operational efficiency.  Omnidata's Dynamics and D365 Inventory Aging Analytics model and the associated dashboards and reports are specifically designed to give you insight into inventory aging per company, site and warehouse. 
The model allows you to track items, through a set of customizable aging buckets: 
<30
31-60
61-90
91-120
121-150
151-180
180+ 
This provides you with actionably insight for value and quantity per site and warehouse down to an item level. This allows you to actively manage procurement, re-order of items and inter warehouse transfers as part of your working capital management strategy.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem