Orion Systems Integrators, Inc. - OPM used by Large Client Project

Project Management and Resource Management effectiveness enhanced by a Robust BI Solution for a Large Client using Power BI, SQL Server to manage 1300+ associate work force across 2 Portfolios, 5 major Programs, 60 Projects, 742 tracks, at any given time.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film

Orion OPM

To Manage the growing complexity of IT Project and IT associates engagement, a Leading Fortune 100 Client was in need of a robust BI solution to support and manage Projects and Resource effectiveness . They needed a scalable, secure and deliverable in an Agile manner. Able to meet all requirements, Orion Systems Integrators was chosen as the vendor to deliver a solution using next generation Power BI technology.

OPM – is ORION’s portfolio management tool and is a project full life cycle management managing engagement of 1300+ associate work force across 2 Portfolios, 5 major Programs, 60 Projects, 742 tracks, at any given time.

• Helps our program managers to setup programs and projects

• Contains dashboards and portals to track project efficiently and accurately

• Defining project milestones

• Ensure resources allocation and management

• Identify project risks and issues

• Effectively schedule project sprints

• Manage portfolio of projects to achieve benefits of strategic importance

• Manage records of project at a central location

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem