Porini - Analytics 4 Soccer

Porini Analytics 4 Soccer is a platform focused to Analyze Player and Team Perfomance.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Porini Analytics 4 Soccer, through tracking and real-time analysis of its football players' performance, allows your Company to adapt its strategies both on the field and outside. 

Thanks to its high flexibility and its aggregation engine, the solution allows the company to monitor the performance of its players, to cluster and identify new possible stars or to develop their own players' park. 

Unique Platform
A single platform where to store and manage all data from different engines (eg. OPTA) 

Advance Analytics
Machine Learning platform, ready to develop advanced models of clustering or prediction 

Sharing
Thanks to its flexibility it is easy to share in the company all results, even Mobile integrating them with different platforms. 

Adaptable
Simple and easy to use allows complete customization of indicators and Layout  

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem