3Cloud - Supply Chain Disruption

This supply chain disruption report provides insights into what causes orders to be delayed or cancelled. With multiple filters and views, you can see which market regions are affected by date and the reasons that caused the postponement or cancellation.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
This supply chain disruption report provides insights into what causes orders to be delayed or cancelled. With multiple filters and views, you can see which market regions are affected by date and the reasons that caused the postponement or cancellation. Users of this report are able to view these metrics by day, month, or year and see how the increase or decrease over time. You are also able to see the things like shutdowns and naturals disasters that caused the disruption in the supply chain.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem