Sunrise Technologies - In Process Sales Analysis

Make sure you always know that the value and quantity of your products are moving efficiently through your warehouses with In Process Sales Analysis. Reduce the need for manual reporting. See total dollar amount or quantity of your in-process orders quickly and easily, providing you with real-time visibility, so you can make inventory decisions as quickly as possible.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Make sure you know that the value and quantity of your products are moving efficiently through your warehouses with In Process Sales Analysis. Reduce the need for manual reporting. See total dollar amount or quantity of your in-process orders quickly and easily, providing you with real-time visibility, so you can make inventory decisions as quickly as possible.

With In Process Sales Analysis you can see and take any needed action on:
Received – open orders not yet released for processing
Released – released to warehouse for processing
Picked – picked orders, but not shipped
Shipped – shipped orders, but not invoiced

Information that took days or weeks to gather now takes minutes! 

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem