Sunrise Technologies - Projected Inventory Analysis

Managing inventory over time is critical to meet your upcoming supply and demand needs. You can improve your ability to project your inventory levels based on existing supply and demand and soft allocations with our Projected Inventory Analysis solution. Take the guesswork out of the equation and make sure you always have the inventory you need, when and where you need it.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Managing inventory over time is critical to meet your upcoming supply and demand needs. You can improve your ability to project your inventory levels based on existing supply and demand and soft allocations with our Projected Inventory Analysis solution.

The Project Inventory Analysis solution will provide you with 3 inventory reports:
  • Projected Inventory Outlook :  View supply/demand/projected on-hand over time. See ending values by distribution center or product hierarchy and data for quantity and inventory value (cost)
  • Projected Excess Inventory :  See which SKU’s will have excess inventory at the end of the planning timeline and where the inventory will be located. View at any level in the product hierarchy.
  • Projected Inventory Shortages :  Quickly see which SKU’s do not have enough inventory to meet demand; which distribution center has the shortages and what channels and customers are affected. View at any level in the product hierarchy. 
 Take the guesswork out of the equation and make sure you always have the inventory you need, when and where you need it.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem