Sunrise Technologies - Soft Allocation Analysis

Figure out as quickly as possible the status of your demand based on the supply to which it’s pegged. With our Soft Allocation Analysis solution, you can identify on time, late, critically late and unmet demand so you can act immediately.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Figure out as quickly as possible the status of your demand based on the supply to which it’s pegged. With our Soft Allocation Analysis solution, you can identify on time, late, critically late and unmet demand so you can act immediately.

The results of a Soft Allocation run can be analyzed using 4 views:
  • Demand Overview :  General overview of demand by status, demand over time, demand by channel/customer hierarchy, demand by product hierarchy
  • Unmet Demand Analysis :  Unmet demand by product hierarchy, channel or customer hierarchy, over time
  • Late Demand Analysis :  Late and critically late demand by product hierarchy and channel or customer hierarchy
  • Supply Overview :  General overview of supply by type, over time, by product hierarchy and by supplier

Always stay on top of your demand and make faster, better decisions.  
 

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem