Superior Support Resources, Inc - Marketing and Sales Agility Dashboard

Unify leadership, marketing, and sales team with a holistic view of revenue streams from lead generation through accounts receivable. The Superior Support Resources (SSR) marketing and sales dashboard creates a single source of truth for drill-down analysis, sales strategy, and well-informed decisions utilizing Microsoft Power BI.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Unify leadership, marketing, and sales team with a holistic view of revenue streams from lead generation through accounts receivable.  The Superior Support Resources (SSR) marketing and sales dashboard creates a single source of truth for drill-down analysis, sales strategy, and well-informed decisions utilizing Microsoft Power BI.

When you bring marketing, sales, and billing information together in Power BI, you can:

    - Visualize the sales pipeline
    - Measure key revenue ratios
    - Drill-down to analyze data by personnel, market, vertical, and other variables
    - Measure product performance across markets, verticals, and more

Meaningful insights like these create a powerful advantage for your organization to pivot quickly based on real-time, actionable data. Transforming your tubular data into dynamic, interactive visualizations helps leadership, marketing, and sales to:

    - Pinpoint and address opportunities or issues in the pipeline
    - Prioritize opportunity and investment by product, market, vertical, and more
    - Improve accuracy of lead and sales forecasts
    - Proactively adjust activities based on data trends

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem