Tumble Road LLC - Marquee Projects

Marquee™ provides quick start business intelligence for Project Online and Project Server. Get your key Project Management dashboards installed and running in 15 minutes..

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj wideo

Introducing Marquee™

Get your key Project Management dashboards in 15 minutes. Many Project organizations face the same business intelligence challenges when it comes to Microsoft Project Online and Server reporting. The data model is confusing, the technology is new and the out of the box functionality isn’t very flexible or friendly.

Marquee™ enables you to meet your BI needs immediately, while taking advantage of the features and flexibility of Power BI. Marquee™ comes mobile-ready, Power Q&A ready and Cortana ready.

Marquee™ comes bundled with an allotment of hours to cover installation and integration of your Project Online custom fields into the solution.

Chcesz zostać partnerem usługi Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu. Znajduj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i dziel się umiejętnościami oraz doświadczeniem członków swojego zespołu z użytkownikami usługi Power BI z całego świata.

Zarejestruj się

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem