VNB Consulting Services - Power BI HR Insights

VNB’s Power BI content pack for HR is a pre-built solution with most commonly used KPIs for human resources.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
This content pack offers industry standard data model, reports and dashboards with secure access. All views are persona based, in current context it explains why there is an increasing emphasis on finding and attracting the best talent. Information is spread by Powerful Views like Headcount summary, Turnover analytics, Employee Service Record and Job Change Analytics.

Headcount summary
Headcount summary explains present headcount of employees by Location, race, gender, department, company, job level and timeline. It also explains one of the important KPI i.e. Attrition rate by month. 

Turnover Analytics
Turnover analytics explains Turnover rate by involuntary/voluntary status, Race, Ethnicity, job function and location to understand manpower health KPIs.

Employee Service Analytics
This View explains average service by employees in its organization by various segments like company, job level, service department and location.

Job Change Insights
This view explains Job leavers by reason of leaving. There can be various reasons to leave the job and HR needs to understand the reason to identify the area of improvement in order to improve the manpower stability.

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem