VNB Consulting Services - Power BI Non Profit Analytics

VNBs Power BI content pack for Nonprofit Analytics will enable nonprofit organizations to quickly consolidate data from different standard and non-standard formats and provide enhanced visibility into life cycle of the beneficiaries, actionable insights into incidents, properties and donation etc.

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film

Beneficiary Analytics – Provides useful insights into headcount, program count, how many beneficiaries were supported by what programs, properties, location etc., percentage of beneficiaries by category, how long did they stay in the program, the locations etc. along with demographic data.

Incident Analytics–Allows the organization to understand the incidents data by property, by program, by demographics and even by beneficiaries themselves. It helps the team to understand what can be done to reduce the incidents and help the residents.

Property Analytics– One can quickly understand all the properties that the organization is managing or has access to support their beneficiaries. It provides the side by side comparison of what is vacant vs. occupied and yearly trend about the same. It also provides a quick look at the top 10 properties with incidents to allow the management to act if necessary.

Donation Analytics – Provides key analytics on donations, total donors, campaigns etc., along with the insights on yearly trend, which donation range do most of the donors come from, what are the channels and cities.


Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem