Western Computer - Vendor Performance

Western Computer's customer dashboard highlights your organization's vendor performance to help you answer key questions such as: What is my average on-time ratio? Which vendor has the highest on-time ratio? Which vendors deliver POs late? How can I identify vendors with poor performance?

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj wideo
Could your purchase manager benefit from visualizing their vendor performance data? Western Computer provides easy access to key data and metrics allowing your purchase manager to make critical business decisions based on historical data. 

Utilizing the power of Microsoft cloud, Wester Computer's Vendor Performance dashboard enables you to spot vendor trends to make educated business decisions. 

Western Computer's Vendor Performance dashboard enables you to quickly analyze: 

  • On-time deliveries by vendor
  • Late percentage by company
  • Average days late by vendor
  • Delivery count by vendor
  • Late delivery percentage by vendor

With Western Computer's Vendor Performance dashboard, you can create and share visual reports to leverage your business. 

Western Computer, a premier Microsoft Partner, has the expert resources and business intelligence consultants to empower your team. We are ready to help create data visualizations and pinpoint the key metrics to drive your growth. Contact us today to get started.  

Chcesz zostać partnerem usługi Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu. Znajduj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i dziel się umiejętnościami oraz doświadczeniem członków swojego zespołu z użytkownikami usługi Power BI z całego świata.

Zarejestruj się

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem