Western Computer - Vendor Performance

Western Computer's customer dashboard highlights your organization's vendor performance to help you answer key questions such as: What is my average on-time ratio? Which vendor has the highest on-time ratio? Which vendors deliver POs late? How can I identify vendors with poor performance?

Skontaktuj się z partnerem Obejrzyj film
Could your purchase manager benefit from visualizing their vendor performance data? Western Computer provides easy access to key data and metrics allowing your purchase manager to make critical business decisions based on historical data. 

Utilizing the power of Microsoft cloud, Wester Computer's Vendor Performance dashboard enables you to spot vendor trends to make educated business decisions. 

Western Computer's Vendor Performance dashboard enables you to quickly analyze: 

  • On-time deliveries by vendor
  • Late percentage by company
  • Average days late by vendor
  • Delivery count by vendor
  • Late delivery percentage by vendor

With Western Computer's Vendor Performance dashboard, you can create and share visual reports to leverage your business. 

Western Computer, a premier Microsoft Partner, has the expert resources and business intelligence consultants to empower your team. We are ready to help create data visualizations and pinpoint the key metrics to drive your growth. Contact us today to get started.  

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Utwórz konto

Dowiedz się, dlaczego warto zostać partnerem