Witryna internetowa

Informacje dodatkowe
860 570-6368
bberry@blumshapiro.com

BlumShapiro Consulting

We deliver lasting business value to our clients across these technologies through thought leadership, architecture and solution delivery. Our expertise lies primarily with the Microsoft Data Platform, across on-premises, cloud or hybrid solution architectures.

Our technology consultants can help you design, deploy and support business intelligence solutions. Our tools make it easy and economical for people throughout your organization to use information to make informed decisions directly within the applications where they already work and collaborate.

As a Microsoft Partner, we can help you transform information into business insight with an integrated solution that supports all your business intelligence needs.  Our capabilities span four centers of excellence:

  • Information Architecture - Master Data Management, Data Governance and Data Quality
  • Enterprise BI - Data Warehousing, Dimensional Analytics and Management Reporting
  • Data Visualization - Microsoft Power BI, Mobile Reporting and Immersive Experiences
  • Big Data - Azure HDInsight ,Azure ML, Azure Stream Analytics and the Internet of Things

Zobacz więcej światowej klasy rozwiązań dostosowanych do Twojej firmy

Chcesz zostać partnerem usługi Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu. Znajduj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i dziel się umiejętnościami oraz doświadczeniem członków swojego zespołu z użytkownikami usługi Power BI z całego świata.

Dowiedz się więcej