Witryna internetowa

Informacje dodatkowe
+35316852556
sean@cloudassist.co

CloudAssist

Our aim is to assist our clients to get the most of their investment in Office 365 by increasing their data dividends. As a Microsoft BI and Azure Circle partner, CloudAssist achieve these sustainable efficiency improvements by implement workflows using Business Process Automation solutions and collaboration sites using Microsoft Office 365 SharePoint online. By managing the data warehousing and architecture for accurate and insightful dashboards, we assist our clients to benefit from improved risk and performance management. These services include SharePoint Architecting, Design, Development and Implementation. (Intranet, Portal, Migration, Integration, workflows, Nintex workflows) • Microsoft Business Intelligence / Analytics Architect, Design and Deploy – includes SQL Analytics, Dashboards, DW, Data Cleansing, Self Service BI (SQL 2016, Power BI), Power Apps and Flow. Through our partnership with Docusign and Nintex, we deliver Business Process Automation using XRM integration with Office 365 including digital signatures to embed workflows and gain the efficiencies that are derived from the Power BI insights. Our philosophy regarding data dividends from Power BI is to first gain the insights and then implement the change.

Zobacz więcej światowej klasy rozwiązań dostosowanych do Twojej firmy

Chcesz zostać partnerem usługi Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu. Znajduj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i dziel się umiejętnościami oraz doświadczeniem członków swojego zespołu z użytkownikami usługi Power BI z całego świata.

Dowiedz się więcej