Witryna internetowa

Informacje dodatkowe
3157914472
imran.mahmood@kaispe.com

KAISPE LLC

KAISPE is working as an ISV to provide remote monitoring and predictive maintenance solutions using Microsoft IoT platform. Our solutions help customers getting insights into the business assets data using Microsoft IoT, Power BI and Azure Machine Learning and make efficient business decision about the assets life. Our target industries are Manufacturing and Logistics. 

We have a number of Power BI reports and dashboards developed that provide useful insights into device telemetry information connected to the business assets. Using these dashboards, customers can get insights like device health, status. number of messages with time, asset health data like pressure, humidity, temperature, power, voltage, weather forecast  and a lot of other relevant telemetry data insights that they can use to efficiently maintain the business assets.

Typically, the source of these dashboards could be structured or unstructured data sources or some information might also come directly from an Azure service. Data modeling and conversion is done to get the required information out of incoming data set and then insights are extracted to present on reports and dashboards.  

Zobacz więcej światowej klasy rozwiązań dostosowanych do Twojej firmy

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Dowiedz się więcej