Witryna internetowa

Informacje dodatkowe
425-999-9496
powerplatformcoe@quadrantresource.com

Quadrant Resource LLC

Quadrant Resource is a premier Cloud & Data Technology Services Organization specializing in delivering end to end analytics and reporting solutions for clients leveraging the best of Microsoft technologies and tools including PowerBI.  We bring a depth of PowerBI development and implementation experience coupled with strong data engineering and Azure technical expertise to deliver valuable business insights to users through meaningful and visually rich visualizations based on data they can trust.  We have the experience of architecting solutions that bring together data from the cloud as well as on premises through Azure Data Factory and Azure cloud gateways, storing the data in the Azure Data Lake, transforming the data using Azure Data Bricks and surfacing the data through PowerBI visualizations and reports.  We have helped clients migrate manual excel based reports to PowerBI as well as build new dashboards and reports complying with client’s branding requirements as well as usability and user experience best practices.  Most importantly, our PowerBI technical expertise is backed by our firm’s unwavering commitment to deliver success to client engagements. 

Zobacz więcej światowej klasy rozwiązań dostosowanych do Twojej firmy

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Dowiedz się więcej