Witryna internetowa

Informacje dodatkowe
+919884300612
karthick.s@rayreachtech.com

RayReach Technologies Pvt. Ltd.

RayReach Technologies has an experienced & competent team and provides Consulting, Services, Solutions on Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS), Power BI (Cloud, On-Premise) tools & technologies. We have a BI Menu Card using which you can pick and choose the KPIs you would like to see in your dashboards. Our strong ETL capabilities will help build the right data ingestion, data pipeline & transformation to load in to your Data Warehouse, Data Mart or Data Lake - be it On-Premise or on the Cloud or Hybrid. Apart from delivering end-to-end DW, BI, Visualization solutions, we also have a team of passionate Data Scientists delivering AI & ML Solutions across Predictive, Prescriptive Analytics.

This combination of both BI and AI capabilities ensure that, we will be your complete data & insights partner.

Please do get in touch to know more and we will be happy to do a discovery session and share with you our proposal on how we can go about in your Analytics journey.

Our contacts are as below:

India: +91 98843 00612
UAE: +971 56 6987959
Australia: +61 4 98455093

Zobacz więcej światowej klasy rozwiązań dostosowanych do Twojej firmy

Czy chcesz zostać partnerem Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu! Odkrywaj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i udostępniaj umiejętności oraz doświadczenie swojej firmy użytkownikom usługi Power BI na całym świecie.

Dowiedz się więcej