Witryna internetowa

Informacje dodatkowe
(703) 272 8209
info@the3i.com

Third I

Third I is a data analytics and digital transformation consultancy and a Microsoft Analytics Gold Partner with over 15 years of experience in delivering BI and analytics solutions.

Our expertise includes providing Azure-based solutions for information management, business intelligence, and advanced analytics.

Our certified developers and architects specialize in Power BI, Azure Analysis Services, Azure Data Factory, Azure Data Lakes, Azure Cosmos DB, Azure Data Warehouse, Azure Machine Learning, Azure Cognitive Services, and more.

With a focus on design, creativity, and applications of BI and analytics solutions, we specialize in

  • Dashboard planning and development
  • Power BI SDK + Custom Data Visualization
  • Embedded reporting for workflow automation
  • Power BI - Azure migration

Zobacz więcej światowej klasy rozwiązań dostosowanych do Twojej firmy

Chcesz zostać partnerem usługi Power BI?

Certyfikowani partnerzy są ważną częścią zespołu. Znajduj nowe możliwości biznesowe, nawiązuj kontakty i dziel się umiejętnościami oraz doświadczeniem członków swojego zespołu z użytkownikami usługi Power BI z całego świata.

Dowiedz się więcej