Szczegółowe informacje dzięki usłudze Power BI. Produktywność pakietu Office.

Połącz istniejące inwestycje w pakiet Office z usługą Power BI w celu lepszego działania i osiągnięcia większej produktywności. Razem.

Dlaczego usługa Power BI i pakiet Office lepiej działają razem

Uzyskaj dostęp do szczegółowych informacji tam, gdzie ich potrzebujesz

Uzyskaj potrzebne szczegółowe informacje o danych bezpośrednio w narzędziach pakietu Office, których używasz na co dzień — bez konieczności zmieniania aplikacji.

Zapewnij ochronę danych analizy biznesowej w całym pakiecie Office

Zabezpiecz swoje dane analityczne dzięki ochronie utrzymywanej w przypadku eksportowania do innych formatów pakietu Office, takich jak formaty programów PowerPoint i Excel.

Szybko znajduj odpowiedzi za pośrednictwem znanego środowiska

Jeśli wiesz, jak korzystać z programu Excel lub PowerPoint, łatwo zaczniesz szybko znajdować informacje.

Dowiedz się, w jaki sposób pakiet Office współpracuje bezproblemowo z usługą Power BI

Lepsza współpraca z usługą Microsoft Teams

Zwiększ produktywność dzięki włączeniu usługi Teams.

 • Dodaj interakcyjne raporty bezpośrednio w konwersacjach i aplikacji Teams, aby poświęcać mniej czasu na ich wyszukiwanie, a więcej czasu na korzystanie z nich w celu realizacji priorytetów zespołu.
 • Udziel wszystkim dostępu do danych potrzebnych im do pracy przy projekcie, łatwo dołączając wizualizacje usługi Power BI.
 • Szybciej podejmuj decyzje, wyświetlając wizualizacje danych i współpracując nad nimi jako zespół.

Oszczędź czas dzięki programowi Excel

Uzyskaj szeroki zakres możliwości analizy i wizualizacji danych dzięki połączeniu programu Excel z usługą Power BI.

 • Łatwo korzystaj z umiejętności w zakresie programu Excel w usłudze Power BI dzięki znanym środowiskom, takim jak język Data Analysis Expressions (DAX) i dodatek Power Query.
 • Wyświetlaj zestawy danych usługi Power BI w programie Excel i pracuj z nimi, zachowując funkcje interaktywne z usługi Power BI.
 • Natychmiast wyświetlaj właściwe dane w usłudze Power BI dzięki zautomatyzowaniu odświeżania danych za pomocą jednego kliknięcia.
 • Uzyskaj zaawansowane możliwości w zakresie niestandardowej wizualizacji, modelowania i predykcji na potrzeby zaawansowanych przepływów pracy analizy.

Łatwo udostępniaj raporty dzięki SharePoint

Osadź interaktywne raporty usługi Power BI na stronach usługi SharePoint Online, do których każdy może uzyskać dostęp.

 • Bądź na bieżąco z informacjami o tym, co jest ważne, dzięki wyświetlaniu regularnie używanych lokalizacji wizualizacji danych.
 • Dostosuj wygląd i sposób działania raportów, aby najlepiej odpowiadały potrzebom wszystkich użytkowników.
 • Ogranicz potrzebę korzystania z plików lokalnych, które mogą zostać utracone lub uszkodzone, przechowując raporty usługi Power BI w bibliotece dokumentów w trybie online.

Publikuj raporty bezpośrednio w programie PowerPoint

Zwiększ czytelność i ulepszaj decyzje, eksportując raporty usługi Power BI do programu PowerPoint jako obrazy o wysokiej rozdzielczości.

 • Bezproblemowo przechodź między prezentacją a usługą Power BI, aby zajrzeć głębiej w szczegółowe analizy w razie potrzeby.
 • Eksportuj tylko te informacje, na których Ci najbardziej zależy – dodane ustawienia filtrów i fragmentatorów są zawsze zachowywane.
 • Twórz i publikuj raporty usługi Power BI, korzystając z istniejących umiejętności w zakresie programu PowerPoint.

Twórz ilustracyjne diagramy danych za pomocą programu Visio

Szybciej podejmuj świadome decyzje dzięki możliwości przekształcenia diagramów programu Visio w interakcyjne wizualizacje usługi Power BI.

 • Zapewnij analizę operacyjną, tworząc diagramy ilustracyjne, w tym wzajemnie połączone przepływy pracy i układy rzeczywiste.
 • Uzyskaj lepsze zrozumienie ogólnego obrazu, ilustrując i porównując dane na diagramach i w tradycyjnych wizualizacjach usługi Power BI – wszystko w jednym miejscu.
 • Automatycznie łącz dane usługi Power BI z diagramami programu Visio hostowanymi w programie SharePoint lub usłudze OneDrive dla firm.

Lepiej chroń dane usługi Power BI – nawet w przypadku eksportowania do programu Excel lub PowerPoint

Zapewnij lepszą kontrolę i widoczność danych za pomocą usługi Microsoft Information Protection i usługi Cloud App Security.

 • Stosuj te same etykiety poufności dostępne w aplikacjach pakietu Office, takich jak Word, Excel i Outlook.
 • Rozszerz zasady ochrony i ładu na dane usługi Power BI — w tym dane eksportowane.
 • Miej nadzór nad poufnymi danymi pozwalający w większym stopniu spełnić wymagania regulacyjne oraz dotyczące ochrony prywatności.
 • Zapobiegaj ujawnianiu poufnych danych dzięki blokowaniu niebezpiecznych działań użytkowników w czasie rzeczywistym.

Dlaczego klienci łączą usługę Power BI i pakiet Office

„Teraz używamy platformy Microsoft Power Platform do szybkiego tworzenia rozwiązań — aby ułatwić ludziom szybkie podejmowanie decyzji na podstawie najlepszych danych”.

Tim Holman, Enterprise Architecture Business Intelligence

TMNA

„Znacznie ułatwia korzystanie z naszych narzędzi”.

Chris Walker, Director of Technology

Carhartt

Jak usprawnić proces podejmowania decyzji

Poznaj sposoby na praktyczne wykorzystanie wszystkich danych generowanych przez organizację i sprawdź, jak efektywnie udostępniać je osobom decydującym w celu umożliwienia im podejmowania lepszych decyzji.

Tworzenie wizualizacji danych w kilka minut przy użyciu usługi Power BI